Mediátor PhDr. Zuzana Sedláková

Správy o činnosti

2022

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2022

Mediátor za rok 2021 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 07.01.2023

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2021

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2021

Mediátor za rok 2021 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 02.01.2022

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2020

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2020

Mediátor za rok 2020 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 10.01.2021

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2019

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2019

Mediátor za rok 2019 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 09.01.2020

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2018

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2018

Mediátor za rok 2018 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 09.01.2019

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2017

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2017

Mediátor za rok 2017 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 11.01.2018

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor


2016

PhDr. Zuzana Sedláková, mediátorka zapísaná do zoznamu mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. 1273, so sídlom Potočná 1A, 040 01 Košice, IČO: 50211684

Správa o činnosti mediátora v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov za rok 2016

Mediátor za rok 2016 nevykonal žiadnu mediáciu v súvislosti s riešením spotrebiteľských sporov.


 1. Počet mediácii spotrebiteľských sporov a najčastejších nárokov, ktorých sa osoby zúčastnené na mediácii domáhajú: 0
 2. Najčastejšie skutočnosti, ktoré vedú k spotrebiteľským sporom: 0
 3. Počet mediácii spotrebiteľských sporov, ktoré boli skončené a o dôvode ich skončenia: 0
 4. Priemerná dĺžka trvania mediácie spotrebiteľského sporu: 0
 5. Miera, v akej sú dohody, ktoré sú výsledkom mediácie dobrovoľne plnené, ak má mediátor takéto informácie: 0

V Košiciach dňa 02.01.2017

PhDr. Zuzana Sedláková
mediátor